TRIPOD TESTAI

1. Asmeninių savybių klausimynas NEO-TRI/2


Vertina asmenybės savybes, paremtas penkiomis didžiosiomis asmenybės dimensijomis: emocinis stabilumas, ekstravertiškumas, atvirumas patirčiai, socialumas bei sąmoningumas. Kiekviena iš savybių yra apibūdinama trimis sub skalėmis, kurios atspindi specifinius kiekvieno iš bruožų aspektus. Po testo atlikimo užsakovui pateikiami asmens elgesio, temperamento, savikontrolės bei tarpasmeninių santykių profiliai. Asmeninės savybės reiškia pastovias, tik tam žmogui būdingas elgesio ir reagavimo formas. Tai, kad asmeninės savybės yra pastovios ir nedaug kinta laike, leidžia prognozuoti žmogaus elgesį įvairiose situacijose, todėl testo pritaikymo sritis labai plati.


2. Protinių gebėjimų skalė VVS/3


Matuoja bendruosius protinius sugebėjimus ir atskirus jų aspektus (verbalinius, matematinius ir erdvinius gebėjimus). Protiniai gebėjimai geriausiai atspindi žmogus gebėjimą mokytis, apdoroti naują informaciją, spręsti problemas greitai ir tiksliai, prisitaikyti prie darbo reikalavimų.


3. Motyvacijos klausimynas SEV


Psichologinė vertinimo priemonė, padedanti įvertinti keturis pasiekimų motyvacijos aspektus: pasiekimų poreikį, galios poreikį, priklausymo poreikį, nesėkmių vengimo poreikį.


4. Orientavimosi į rezultatus klausimynas GOAL


Orientavimosi į rezultatus klausimynas matuoja žmogaus aktyvumą siekiant savo tikslų. Klausimyno skalės matuoja asmens norą prisiimti atsakomybę, vesti kitus žmones, įveikti kylančius sunkumus.


5. Orientacijos į komandinį darbą klausimynas TEAM


Orientacijos į komandinį darbą klausimynas yra psichologinė skalė, matuojanti kelias tarpasmeninės komunikacijos charakteristikas: kitų supratimą (empatiją), minčių ir požiūrių priėmimą (mąstymo kategoriškumą), tendenciją elgtis pagal situacijos poreikius, tendenciją priimti emocinius sprendimus (spontaniškumą), norą sutarti su kitais (nuolaidumą), poreikį dominuoti.


6. Atsparumo stresui klausimynas STRESS


Atsparumo stresui klausimynas yra skirtas matuoti bendrą jautrumą ir gebėjimą atsispirti stresinėms situacijoms bei jas įveikti.


7. Vaizdinės informacijos suvokimo greičio ir tikslumo testas VKT


Testas matuoja žmogaus sugebėjimus tiksliai ir greitai analizuoti vaizdinę ir skaitinę informaciją. Ši žmogaus charakteristika yra svarbi pozicijose, kuriose reikia greitai ir tiksliai apdoroti raštu pateiktą žodinę ar skaitinę informaciją, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo specialistai, administratoriai, programuotojai ir pan.


8. Vadovo protinių gebėjimų skalė MMAS


Matuoja bendruosius protinius sugebėjimus ir atskirus jų aspektus (verbalinius, matematinius ir erdvinius gebėjimus). Protiniai gebėjimai geriausiai atspindi žmogus gebėjimą mokytis, apdoroti naują informaciją, spręsti problemas greitai ir tiksliai, prisitaikyti prie darbo reikalavimų. Šis testas pritaikytas būtent vadovams.


9. Vadovo asmenybės inventorius MPI/L

Vertina asmenybės savybes, paremtas penkiomis didžiosiomis asmenybės dimensijomis: emocinis stabilumas, ekstravertiškumas, atvirumas patirčiai, socialumas bei sąmoningumas. Didelis dėmesys skiriamas būtent vadovavimui reikalingoms savybėms.


Copyright © 2020. All rights reserved.